eso continuïtat

CONTINUÏTAT

Amb el títol de graduat/da en ESO:

  • batxillerat;
  • cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques i disseny;
  • món laboral.

Sense el títol de graduat/da en ESO (a partir dels 16 anys):

  • programes de formació i inserció;
  • formació de persones adultes;
  • ensenyaments d’idiomes (des dels 14 anys es pot estudiar un idioma diferent del que s’ha cursat a l’ESO), i
  • els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, un cop superada la prova específica.

Sense el títol de graduat/da en ESO (a partir dels 17 anys):

  • cicles formatius de grau mitjà (cal superar la prova d’accés);
  • a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliure per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.