eso normativa

NORMATIVA

Normativa per als cursos de 1r i 3r d’ESO:

Normativa per als cursos de 2n i 4t d’ESO:

Normativa comuna per a tots els cursos d’ESO:

  • Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial.
  • Resolució ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial.