ESO

L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

horari2

HORARI DE CLASSES

calendari bo

CALENDARI

2

PROFESSORAT

documentos

PLA D’ESTUDIS

normativa

NORMATIVA

3D Character and Question Mark

CONTINUÏTAT