L’institut

L’Institut Pont del Diable és un centre deducació secundària, de titularitat pública. Està ubicat a la urbanització Sant Ramon, una agrupació d’habitatges unifamiliars i de blocs de pisos construïts entre el barri de Sant Salvador i la zona boscosa del voltant del Mas dels Arcs (antiga construcció d’origen medieval que rep el seu nom de la proximitat al Pont del Diable). El centre imparteix estudis d’ESO (2 línies, de 1r a 4t curs), i de Formació Professional (2 línies del CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria, i 1 línia del CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència).

ORGANITZACIÓ

normativa

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

organigrama1

ORGANIGRAMA

consell escolar3

CONSELL ESCOLAR

pec bueno

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

NOFC bueno

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC)

pla emergencia

PLA D’EMERGÈNCIA