Contractació

PERFIL DEL CONTRACTANT

para retocar2

Nom de l’òrgan de contractació: Institut Pont del Diable

Adreça: Av. Sant Salvador, 17-A

Horari de registre i d’atenció al públic: de 9h a 14h de dilluns a divendres

Telèfon: 977 52 30 11

Fax: 977 52 52 15

Correu electrònic: e3008501@xtec.cat

Adreça web: www.institutpontdeldiable.cat

Adreces de presentació d’ofertes i persones de contacte: Les ofertes es presentaran a la secretaria de l’Institut.

LICITACIONS

ADJUDICACIONS I FORMALITZACIONS

limpieza

– Adjudicació dels serveis de neteja 2017

– Formalització del contracte dels serveis de neteja 2017

– Prorroga serveis de neteja 2018