TAPSD

entrada copia

ACCÉS

 • Graduat en ESO

 • FP1 o equivalent
 • 2n de BUP
 • Prova d’accés

durada

DURADA

      2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics:

 • Formació en el centre educatiu: 1.617 hores
 • Formació pràctica en centres de treball: 383 hores
estudiando

MÒDULS PROFESSIONALS

horari

HORARI

Matins de 8:30h a 15h

calendari bo

CALENDARI

3d blind human with balance in her hand

REIAL DECRET 1593/2001 

Estableix el títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència i es fixen els seus ensenyaments mínims.

i ara que

I EN ACABAR QUÈ?

 • Treballar com a tècnic/a
 • Cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà
 • Accedir a un cicle formatiu de grau superior, si es té el títol de batxillerat (tenint en compte les convalidacions que facilita el fet d’haver cursat un cicle formatiu de grau mitjà)
 • Accedir a un cicle formatiu de grau superior (un cop superada la prova d’accés)
 • Accedir al curs de preparació per a les proves d’accés

Humanos 3d en cola decidiendo que dirección tomar

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Cuidador/a de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis.
 • Governant/a i subgovernant/a de persones en situació de dependència en institucions.
 • Auxiliar responsable de planta de residències de gent gran i persones amb discapacitat.
 • Auxiliar d’ajuda a domicili.
 • Assistent d’atenció domiciliària. Treballador/a familiar. Auxiliar d’educació especial. Assistent personal. Teleoperador/a de teleassistència.